V.A.O. BV.

Waar standaardsoftware tekortschiet omdat geen enkele bedrijfsvoering hetzelfde is biedt V.A.O. BV uw automatiseringsoplossing.
V.A.O. BV heeft ruim 10 jaar ervaring met het ontwikkelen van maatwerksoftware.
Deze software past zich aan uw organisatie en processen en niet andersom. Tenslotte zijn uw processen binnen uw eigen organisatie uniek. V.A.O. BV heeft de ervaring en kennis om deze unieke processen te vertalen in geautomatiseerde systemen, zowel als Windows toepassing als ook via het internet.

V.A.O. BV begeleidt het hele project van idee tot eindproduct en denkt met u mee om tot de beste oplossing te komen. Het ontwikkeltraject wordt in verschillende
fasen onderverdeeld om het project helder en overzichtelijk te houden. Door te ontwikkelen met behulp van eigen programma bibliotheken kunnen grote delen
van de te ontwikkelen programmatuur versneld en dus goedkoper worden gerealiseerd. Lees hier verder......

           

In samenwerking met QareWorkPartners BV, een nieuw en succesvol bemiddelingsburo voor ZZP-ers in de zorg
( www.qareworkpartners.nl ) heeft V.A.O. BV een urenregistratie systeem ontwikkeld wat gebruikers de mogelijkheid
biedt om via internet gemaakte uren te administreren. Lees hier verder......


Voor Salto Reïntegratie ( www.saltoreintegratie.nl ) heeft V.A.O. BV het pakket Regis ontwikkeld. Een Windows toepassing
waarmee dit reïntegratiebedrijf haar klanten kanden volgen in elke fase van een reïntegratietraject. Lees hier verder......


Voor de Gemeentelijke Sociale Dienst te Almere ( www.almere.nl )is een maatwerk windows Heronderzoek Informatie Systeem (H.I.S.) ontwikkeld die het voor
haar medewerkers mogelijk maakt om versneld periodieke heronderzoeken voor haar cliënten uit te voeren. Lees hier verder......

Contactgegevens

Telefoon : 06 51 19 38 48.

Adres : Loonsebaan 54, 5263 CP Vught.

E-mail : Vermeulen@vao.nl